Make your own free website on Tripod.com

 באתר הוזכר פושע נמלט מבית כלא שהגיע ל"מכון לגרפולוגיה יישומית" וסופר גם על הזיהוי של הגרפולוגית בתיה כהן קרויטורו  בכתב ידו אודות תכונותיו הקרימינליות. מהיכן נמלט הפושע?

מכלא 6

ממעצר בית ברמלה

מבית כלא בתאילנד

מבית כלא בשבדיה

לחץ/י לסיום