המכון לגרפולוגיה יישומית                 

                                     בהנהלת הגרפולוגית בתיה כהן קרויטורו